Nöjda studenter i Jönköping

Studenterna på högskolan i Jönköping är nöjda både med utbildningarna och staden, det visar en ny undersökning bland 1200 studenter.
Undersökning visar också att högskolan idag når helt nya studerandegrupper. - En tredjedel av de studerande vid vård- och lärarutbilningarna har barn, det säger planeringschef Johannes Nylander till Nyheterna. Nylander anser att högskolan nu måste börja anpassa sig till denna grupp för att underlätta för dem att klara av sina studier. Studenterna riktar också kritik mot högskolan, bland annat anser en majoritet av studenterna att de har för lite inflytande över undervisningen. - Det är en kritik som både Studentkåren och skolans ledning måste ta på största allvar, säger Pernilla Nilsson, vice ordförande i Studentkåren.