Torsk orsak till sillstopp

För stora bifångster torsk är anledningen till att Fiskeriverket stoppar sillfisket i sydvästra Östersjön.
I fredags förbjöds fisket med småmaskiga redskap. Enligt Bengt Kåmark på Fiskeriverket beror det på att bifångsterna av torsk vid sillfisket har visat sig vara långt över vad som är tillåtet. Under måndagen fanns ett 40-tal yrkesfartyg i Hanöbukten för att tråla efter sill.