Debatt: Vilken roll spelar jämställdhet på festivalscenen?

9:31 min

När Bråvallafestivalen startar på torsdag är bara 14 av 97 akter kvinnodominerade. Niklas Westergren är marknadschef på Bråvallafestivalen och du hör honom debattera jämställdhetsfrågan med Amanda Lindholm från organisationen Jämställd festival i dagens P3 Nyheter med Karlsten.

– Det är sorgligt att vi har så få kvinnor på vår festival och det här är något vi arbetar med. När man bokar artister har vi mängder av förfrågningar ute för att få in artister men tyvärr blir det inte alltid som vi vill. I jämförelse med förra året har vi tyvärr inte heller lyckats bättre med att boka kvinnor och då trots att vi arbetat för en förändring. Men i framtiden både vill vi och ska bli bättre, Niklas Westergren som är marknadschef på Bråvallafestivalen.

Niklas Westergren säger att uttalandet i P3 Nyheter tidigare i dag där han sa att ”kvaliteten är viktigare än jämställdheten” är taget ur sitt sammahang och att de gärna ser kvinnliga artister på festivalen.

Amanda Lindholm från organisationen Jämställd Festival menar att det blir problematiskt att inte satsa mer på fördelningen av manligt och kvinnligt.

– Det är häpnadsväckande att få till en så skev fördelning av manliga och kvinnliga. Det är ju väldigt subjektivt vad som är bra och dåligt och det skulle till exempel vara intressant att titta på fördelningen hos den grupp som bokar artister.

För att få till en bättre fördelning tror Amanda att de som bokar artister måste ta med tankar om jämställdhet och demokrati i sitt arbete.

– Festivalerna har ett stort ansvar att skapa bilden av hur den svenska scenen ser ut. Det kräver att festivaler har tydliga mål för hur fördelningen mellan kvinnor och män ska se ut men också välja in kvinnor i gruppen som bokar. Män tenderar ju ofta att välja män.