Mikroplast hotar djur i Västerhavet

1:22 min

I dag beger sig Expedition skräpfritt hav sig av – en forskningsexpedition med målet att resa från Smögen till Visby för att mäta mängden mikroplast i Västerhavet och i Östersjön. 

– Vad detta kan innebära för miljöhot för djuren i havet är någonting som få känner till och pratar om, säger Martin Hassellöv, marinkemist från Göteborg universitet.

Hassellöv är en av totalt sju forskare som i dag ger sig av från Smögen till Visby, för att mäta mängden mikroplast i havet. Mikroplast är mycket små beståndsdelar av plats som börjat brytas ner, men fortfarande finns i havet.

– Hur detta påverkar olika djur, är olika beroende på storleken på plasten. Ett exempel är albatrossen och stormfåglar hotas av de större beståndsdelarna som de misstar för föda, berättar Martin Hassellöv.

Samtidigt så är de mindre beståndsdelarna microplast farligt för mindre djur som alger och småfisk, som även de misstar plasten för föda.

– Det är inte bara farligt att de äter plasten för att djuren får sämre näringsupptag. Plasten fungerar även som svampar eller magneter för miljögifter i havet, säger Martin Hassellöv.