Malmö

Föroreningar vid förskola - fler markprover tas

1:22 min

Höga halter av föroreningar i marken hittades när fjärrvärmeverket på Augustenborg i Malmö revs. Men det finns inga akuta faror för förskolan som gränsar till rivningstomten.

Det var när fjärrvärmeverket revs, som det hittades föroreningar i fyllnadsmassor på tomten. Då beslutade förskoleförvaltningen och stadsfastigheter att göra en undersökning av marken.

– Vi gjorde en undersökning på vår sida av tomtgränsen. Vi hittade bly och andra miljöföroreningar. Det är ingen fara för allmänheten, inte alls några sådana halter, säger Rickard Borg, områdeschef på serviceförvaltningen.   

Den undersökningen visar att det i norra delen av tomten finns höga halter av föroreningar i fyllnadsmassorna.

Det finns en förskola på granntomten, men den verksamheten får fortsätta.

– Där vi hittat föroreningar spärrar vi av, mest som en säkerhetsåtgärd, säger Rickard Borg, områdeschef på serviceförvaltningen.

I augusti ska fler undersökningar av marken göras.