Batteriåtervinning förgiftade bybor i Kenya

1:50 min

Minst tre mäniskor har dött av blyförgiftning i en by utanför Mombasa i Kenya. Många har blivit förgiftade av ett företag som fram till februari i år återvann batterier i byn.

Minst tre av arbetarna har dött till följd av blyförgiftning. De barn som testats har alldeles för höga halter av bly i kroppen, vilket kan skada nervsystemet och leda till fördröjd utveckling och beteendestörningar.

I februari i år flyttade företaget sin verksamhet från byn, men gifterna finns fortfarande kvar i marken. Aktivisten Phyllis Omido som bor i byn säger att många barn har alldeles för höga halter av bly i kroppen.

– Vattnet de dricker är förgiftat av bly, liksom växterna, och för varje dag som går blir människorna mer och mer förgiftade, säger Phyllis Omido. Det kommunala vattennätet har invånarna inte råd med.

Byn Owino Uhuru i Kenya fick år 2007 reda på att ett utländskt företag skulle etablera sig på platsen, och att det skulle innebära jobbtillfällen för de 3 000 invånarna i byn.

Runt 40 av invånarna fick jobb, vilket först var bra för den fattiga byn. Företaget återvinner batterier genom att plocka bort blyet. Men ganska snart upptäckte invånarna att avloppsvatten med bly i rann ut från ett hål i väggen och ut i byn.

Phyllis Omido och byborna protesterade, men utan att det ledde någonvart. Istället greps hon och flera andra bybor av polisen.

Daniel Magraw är professor på John Hopkins University i USA och arbetar med internationella miljölagar. Han säger att trots att Kenya har bra lagar för miljön så har den kenyanska regeringen inte gjort någonting för byborna, inte ens tagit blodprover på dem.