600 000 ålar sätts ut i fjordar längs västkusten

1:20 min

Hundratusentals ålyngel sätts i dag ut i fjordarna kring Orust och Tjörn. Ålen är numera starkt utrotningshotad och i Sverige råder nu nästan totalt fiskeförbud.

– Vi får ålyngel upptransporterade till oss. Då har vi valt ut ett antal platser här i fjordområdet som är lämpliga, säger Niklas Åberg, som är projektledare för utsättningen.

Ålynglena ligger inte på latsidan när de väl kommit i vattnet, berättar han.

– De sticker direkt när man satt ut dem och gömmer sig i botten, det är otroligt fascinerande att se hur fort de försvinner. Det är 2 500 ålar i varje låda och när du satt ut dem så går det ett par sekunder då ser du inte en enda, säger Niklas Åberg.

Sammanlagt ska 600 000 ålyngel sättas ut i fjordarna – bortåt 30 procent överlever och blir fullvuxna.

Det är i fjordarna vid Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla som ålynglen sätts ut och det är också de kommunerna som samarbetar i projektet Åtta fjordar för att förbättra fiske, miljö och annat.

Jämfört med 70-talet finns bara några procent ål kvar idag. Detta beror på utfiske, att vattenkraften stänger ute ålen, miljögifter, nya parasiter och förändrade havsströmmar.

– Vi jobbar ju för att skapa ett bra ålbestånd igen. Glädjande nog har en viss återhämtning skett av invandrade glasålar till Europa under de sista två åren. Det är väldigt glädjande att höra, säger Niklas Åberg.