Bred uppslutning kring skärpning av narkotikastraff

Det ser ut att bli en skärpning av narkotikastraffen nästa år. Alla allianspartierna ställer sig bakom förslaget som presenterades av justitieminister Beatrice Ask i veckan. Även Sverigedemokraterna och Socialdemokratern är positiva till förslaget.

– Nu får vi en enig utredning vilket är en styrka, som pekar på att för de grövsta narkotikabrotten så behöver man skjuta upp straffskalan och det tycker jag det finns fog för, säger  Morgan Johansson är rättspolitisk talesperson för socialdemokraterna.

Förslaget går ut på att dela upp straffskalan och införa rubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott, ett brott som ska ge ett lägsta straff på sex års fängelse. Det betyder att de som begår de grövsta narkotikabrotten kommer att dömas till längre fängelsestraff än idag. Utredningen tillsattes efter att en dom i högsta domstolen lett till att fängelsestraffen för narkotikabrott blivit kortare.

Johan Linander är rättspolitisk talesperson för centerpartiet:

– För oss som lagstiftar så är detta vår möjlighet att styra hur påföljdsvalet ska ske i  domstolarna genom att dela upp straffskalorna lite tydligare. Vi har sett en del av domstolsutslagen som verkligen har sänkt straffen när det gäller mycket stora kvantiteter av narkotika och där tycker vi att vi ska skärpa straffen.

Medan allianspartierna och socialdemokraterna är överens om att straffen som ges för grova narkotikastraff, är för låga idag,  så är miljöpartiet nöjda med den nuvarande lagstiftningen. Maria Ferm är rättspolitisk talesperson för miljöpartiet.

– Miljöpartiet har ingen annan inställning än högsta domstolen eller den lagstiftning som finns i dagsläget. Det handlar snarare om att polisen ska bli mer effektiv och arbeta mot organiserad brottslighet på ett mer effektivt sätt för att komma tillrätta med den grova organiserade brottsligheten som finns kring detta området.

Förslaget får också stöd av Sverigedemokraterna som menar att det kan öka möjligheten till att hitta rätt straff till dömda brottslingar.