Bottennotering för läraryrket visar ny studie

1:46 min

Bara var tjugonde svensk lärare tycker att yrket har hög status i samhället, visar en ny internationell studie.

– Den ger en mörk bild av hur lärarna och rektorerna uppfattar situationen i skolan, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Bara fem procent av de svenska lärarna tycker att deras yrke har hög status. Sverige placerar sig därmed i bottenskiktet i den nya studien från OECD: TALIS - Teacher and Learning International Survey.

I Finland är motsvarande siffra 59 procent. Genomsnittet i de länder som deltagit är 31 procent.

Enkätsvaren visar också att de svenska lärarna i jämförelse med lärare i andra länder har lägre tilltro till sin egen lärarförmåga och att de till lägre andel är nöjda med sitt arbete på det stora hela.

– Vi ser att kompetensutveckling som påverkar undervisningen, det har vi mindre av i Sverige än i de länder som lyckas bättre, säger Anna Ekström.

Nio av tio lärare tycker visserligen om att arbeta på sin nuvarande skola men bara drygt hälften skulle välja att bli lärare igen.

Ogiltig frånvaro, sen ankomst och hot och glåpord bland elever är vanligare i Sverige än i andra länder, visar studien.

Drygt 3300 svenska lärare som undervisar i årskurs 7-9 har deltagit i TALIS 2013.

Frågorna i undersökningen täcker allt från lärarnas arbetsbörda och arbetsro till skolledarskap och återkoppling. Hela studien finns att läsa på Skolverkets webbplats.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) är inte förvånad över resultaten i studien.

– Lärarlönerna måste höjas generellt för hela läraryrket och det måste finnas karriärmöjligheter så att skickliga lärare stannar kvar. Vi måste också minska den administrativa kringbördan, säger han.

I vintras visade en Pisa-undersökning att svenska 15-åringars kunskaper sjunkit mer än i något annat OECD-land.

Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson anser att samarbete mellan alla partar krävs för att den negativa utvecklingen ska vända. Han vill ha en nationell handlingsplan för läraryrket med stat, kommun och friskolor och kanske även politiska partier.

– Undervisningen måste få skötas av proffs. Låt proffsen vara proffs. Lärare och rektorer måste sköta utbildningen, det kan inte utbildningsministern som ju inte över huvud taget har någon pedagogisk utbildning lägga sig i, säger han.