Småhusbranschen går bra igen

1:50 min

Det har vänt uppåt för småhusbranschen, efter år av djup kris.

På ett småhusbygge i Tullinge i södra Storstockholm säger Kent Björvang, projektutvecklare på Götenehus, att det har vänt upp.

– Ja, definitivt. Vi har haft några tuffa år. Vi märker att från hösten och framåt så har det satt ordentlig fart faktiskt. 

Har ni tvingats säga upp folk?

– Ja, det har vi tyvärr varit tvingade till. Men nu är vi på väg åt andra hållet så att vi nyanställer faktiskt i företaget.

Efter finanskrisen som bröt ut 2008 drabbades småhusbyggarna hårt och ett av fyra jobb i branschen försvann. Läget är betydligt bättre nu, tycker alltså Kent Björvang. Nu har småhusbyggarnas orderingång stigit med 25 procent på ett år.

2010 införde Finansinspektionen ett bolånetak, som innebär att man bara får långa till 85 procent av husets marknadsvärde. Syftet var att bromsa hushållens skuldsättning. Småhusbranschen var mycket kritisk och hävdade att bolånetaket förvärrade krisen.

David Johnsson, vd för branschorganisationen TMF, säger att flera faktorer ligger bakom uppgången.

– Sen finns det ju en serie omständigheter som gör att folk trots bolånetaket köper nya hus i dag. Det ena är ju, det finns ett enormt efterfrågetryck. Det andra är ju att bankerna ihop med byggföretagen ofta har hittat olika finansieringslösningar.

De finansieringslösningar som Dan Johnsson talar om går ut på att husköparna tar lån ovanpå bolånetakets 85 procent. Det handlar om så kallade blancolån, som de flesta storbankerna ger. Ett sätt för hushåll med små besparingar att köpa bostad trots bolånetaket, men till betydligt högre ränta.

Och det finns en faktor till bakom småhusbranschens uppgång.

– Sen så har ju folk det generellt sett bättre i dag, alltså de som har jobb har ju generellt sett med reallöneökningar och skattesänkningar fått mer pengar över, säger Dan Johnsson på branschorganisationen TMF.