Få utlandsfödda på Centerns listor

2:04 min

Centerpartiet har återigen misslyckats med att rekrytera kandidater med utländsk bakgrund inför höstens val. Bara fem procent av personerna på Centerpartiets listor till kommun-, landstings- och riksdagsval är födda i ett annat land än Sverige. Det innebär att centern ligger lägre än Sverigedemokraterna.

SCB har för Ekots räkning gått igenom de 69 000 kandidaterna på partiernas valsedlar till höstens val, och det är nu tredje valet i rad som Centerpartiet har lägst andel utlandsfödda kandidater på valsedlarna, om man jämför med de andra riksdagspartierna.

Aphram Melki är kommunpolitiker och gruppledare för Centerpartiet i Järfälla, och han är bekymrad över de låga siffrorna.

– Det är är klart det är inte bra. Till slut är det en fråga om demokrati. Vi måste få alla människor engagerade på olika nivåer, och där finns det brister, säger han.

De rödgröna partierna ligger högre än de borgerliga partierna. Högst ligger Vänsterpartiet, femton procent av deras riksdagskandidater och de som står på kommunlistorna är födda utomlands.

Centpartiets ledning sade redan 2006 att partiet skulle jobba med den här frågan, och erbjöd då också en valpeng på 10 000 kronor för alla personvalskampanjande kandidater med rötter utanför Norden. Partisekreterare Mikael Arthursson är självkritisk och menar att att partiet har en hel del att göra när det gäller representationen.

– Vi har jobbat med det här, men vi har inte lyckats tillräckligt bra, säger han.

Varför tror du att ni inte har lyckats?

– Dels har vi ju haft det trögt tidigare både när det gäller nyrekrytering av nya medlemmar som kan komma in i Centerpartiet, och sen har vi haft några år av opinionsmässig motvind, och det är klart att då är det alltid jobbigare att få in nya människor och göra förändringar.

Aphram Melki i Järfälla har suttit i fullmäktige sedan 2006. Han är en av få utlandsfödda centerpolitiker och han anser att Centern varit alldeles för allmänt i sina försök att locka invandrare till partiet. Man borde ha riktat in sig mer specifikt mot dem som intresserar sig för för partiets profilfrågor, tycker han.

– Vi når inte ut med vår politik mot de här grupperna, och då tänker jag på småföretagarfrågorna, och arbetskraftsinvandringen. Når vi ut till de här grupperna, så tror jag att vår representation i den väljarkåren kommer att öka, och när vi får fler medlemmar så får vi fler som hamnar på våra listor, säger han.