Stockholmarna tillfrågas om trafikvett

1:38 min

Stockholm ska bli tryggare för trafikanter och som en hjälp på traven ska staden fråga stockholmarna hur man upplever attityder och beteenden hos bilister, cyklister och fotgängare.

Hur ska vi bli bättre på att visa hänsyn mot varandra i trafiken? Kommentera.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) med arbetsplats i stadshuset på Kungsholmen tycker att stockholmarna måste bli bättre på att visa hänsyn på gator och cykelbanor.

– Jag åker både kollektivt, går och cyklar ibland. Jag ser att det finns fler konfliktsituationer där man skulle kunna visa bättre hänsyn, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholm.

Stockholm växer och det gör att allt fler stockholmare ska samsas på gator, cykelbanor och trottoarer. Därför ska trafikkontoret fråga 2000 stockholmare om hur de upplever trafiksituationen idag. Svaren ska senare i höst ligga till grund för informationskampanjer och en dialog med stockholmarna om hur samspelet i trafiken kan bli bättre.

På trafiksäkerhetsföreningen NTF jobbar man mycket med attitydfrågor och ordförande Monica Green tycker att initiativet från Stockholms stad är lovvärt men menar att det även krävs konkreta förbättringar för Stockholms trafikanter.

– Det är också väldigt viktigt hur man frågar, som man ropar i skogen får man svar. Ges man inte förutsättningar och plats så är det ju svårt att ta hänsyn, oavsett vilket trafikslag det handlar om, säger Monica Green.

Ulla Hamilton, kommer ni även göra konkreta förändringar i trafiken för att underlätta för stockholmarna?

– Det hör snarare till trafiksäkerhet och det jobbar vi med hela tiden. Men i det här sammanhanget så är det mera beteendefrågor och då är det individens eget beteende som är den viktiga förändringen, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton.