Färre har gymnaisebehörighet

Långseleskolan och Katrinelundsskolan i Sundsvall har flest antal elever som inte har allmän behörighet till gymnasiet. Nästan var femte elev gick ut nionde klass i år med icke godkänt i basämnena. De visar en kartläggning av betygen på länets högstadieskolor som Radio Västernorrland gjort.
Enligt eleverna på Katrinelundsskolan beror på att man fått byta både skola och lärare i några år, vilket gjort det svårt att hitta en bra studierytm. Bäst har eleverna Minervaskolan i Ånge klarat sig. Där har antalet elever som inte fått behörighet minskat dratiskt. Det ska bero på att man lägger ut läs- och skrivtester tidigt och satsar resurserna där de behövs. Av de tolv skolor Radio Västernorrland undersökt så är det bara fem som inte visar en ökning av elever som får icke godkänt i basämnena svenska, engelska och matte. Undersökningen omfatar två skolor vardera i länets sju kommuner.