Förlängd tid för högskoleansökan

Anmälningstiden till de flesta program och linjer på högskolan har förlängts ett dygn på grund av anstormningen av ansökningar på websidan för VHS, Verket för högskoleservice. Det innebär att anmälan per post ska vara stämplad senast den 16 april. Den som väljer att anmäla sig via Internet har fram till midnatt den 16 april på sig.
På måndagkvällen kom flera hundra anmälningar per timme in via websidan vilket gav upphov till långa väntetider för att komma in på sidan. Den förlängda tiden gäller anmälningar som går via Verket för högskoleservice, det vill säga anmälningar till de flesta linjer och program. Anmälningar till enstaka kurser går via respektive lärosäte.