Boräntorna stiger

Bolånen blir allt dyrare för alla som äger sitt hem. Under måndagen höjde en rad bolåneinstitut sina boräntor. Exempelvis Nordea höjde den rörliga tremånadersräntan för villor med 0,15 procentenheter till 5,85 procent.