EU-projekt ger ut handbok mot högerextremism

4:23 min

EU-minister Birgitta Ohlsson är positiv till EU-samarbetet som lett till en handbok med riktlinjer och tips hur beslutsfattare och lokala aktörer kan bli bättre på att motverka högerextremism.

– De här grupperna är inte bara nationella längre utan de arbetar mycket över nationsgränsen, och då måste vi som vill bekämpa högerextremismen också jobba över nationsgränsen. Och det är kanske en ögonöppnare för många nationer att vi inte har gjort det tillräckligt mycket tidigare, säger EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP).

Högerextrema partier lockar allt fler väljare runtom i Europa och för att motarbeta den växande extremismen startade EU för två år sedan ett projekt för att samla idéer och exempel på hur tio olika europeiska länder arbetar för att motverka och förebygga högerextremism.

Projektet har bland annat resulterat i en handbok som innehåller förslag om allt från tydligare lagar och hårdare straff för hatbrott till att polisen bör försöka bemöta och konfrontera högerextremism på sociala medier.

Den största delen av boken handlar dock om olika sätt att förebygga extremism och lyfter fram förslag som att ha mer lektioner i skolan om effekterna av extremism och att ha fler avhopparverksamheter där personer som tidigare har varit medlemmar i olika extremistgrupper kan prata med ungdomar och förhindra att fler söker sig till högerextrema grupper.

Boken kommer att skickas ut till lokalpolitiker, poliser, beslutsfattare och andra människor som kommer i kontakt med högerextrema grupper i sitt arbete, men exakt vilket genomslag förslagen kommer att få i Sverige är svårt att säga menar EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Hon säger att hon är tveksam till att vi kommer att behöva skärpa eller ändra några lagar i Sverige men är positiv till att utvidga avhopparverksamheten, även om hon tillägger att det inte finns en enkel lösning på problemet.

– Jag tror att man ska vara ödmjuk och veta att det inte finns en one size fits all-lösning och även en lösning som kan passa i vissa delar av ett land kanske inte passar i andra delar av samma land. Jag tror att det handlar mer om att experter, poliser, lärare och andra nyckelaktörer måste utbyta erfarenheter mer. Jag tror mycket på avhopparverksamheter, där har Sverige haft Exit sedan 1990-talet, men sen har vi inte avhopparverksamheter för andra rörelser som våldsbejakande islamistisk extremism eller autonoma grupper så där behöver vi snegla på andra länder som kanske har kommit längre där, säger Birgitta Ohlsson.

Daniel Poohl, chefredaktör för tidningen Expo och paneldeltagare på konferensen, håller med om att de som arbetar mot högerextremism på olika sätt måste bli bättre på att dela med sig av erfarenheter och kunskap och säger att det gäller även över landsgränser.

– Sverige har att lära andra och Sverige kan ta lärdom av hur andra gör. Jag tror rent konkret att det kan handla om hur andra arbetar på politisk nivå, hur man jobbar med samordning och hur man jobbar inom polisen. Där finns också många olika modeller som man kan utvärdera och försöka ta lärdom av, säger Daniel Poohl.

Problemet med att de myndigheter och personer som arbetar för att förebygga högerextremism uppfinner hjulet gång på gång istället för att dela med sig av sina erfarenheter är inget nytt, men många hoppas nu på att det ska få ett slut i och med att regeringen i dag beslutar om att tillsätta en nationell samordnare som ska leda arbetet mot högerextremism i Sverige. Daniel Poohl är en av dem som välkomnar beslutet:

– Det är inte så att man kommer hitta en lösning som fixar detta, men att ha någon form av nationell samordnare som håller ihop det här arbetet skulle göra jättemycket. Det skulle göra att man åtminstone får större kunskap vad alla som agerar inom det här fältet gör och skapar dessutom ett forum för att diskutera de olika tankarna och idéerna som finns, säger Daniel Poohl.