Barnfetma riskfaktor för cancer

1:26 min

Det finns ett klart samband mellan fetma och övervikt i barndomen och ökad risk för en del cancersjukdomar längre fram i livet. Det visar unik forskning från Köpenhamns universitet.

– Studier kring över 20 olika former av cancer pågår, och hittills finns konstaterade samband mellan övervikt och fetma i barndomen och sköldkörtelcancer och levercancer som vuxen, säger docenten och epidemiologen Jennifer Baker vid Köpenhamns universitet.

Liksom Sverige har Danmark en guldgruva i form av olika dataregister för epidemiologerna att arbeta med. Jennifer Bakers grundmaterial är uppgifter kring vikt och längd i barndomen och sjukdomar längre fram i livet för 370 000 danskar.

Resultaten har justerats för andra riskfaktorer som alkoholism och hepatit när det gäller risken för levercancer.

Jennifer Baker säger inte att övervikt och fetma i barndomen orsakar cancer som vuxen. Men hon säger att hennes forskning tydligt pekar på att det är en klar riskfaktor för cancer senare i livet.

– Det är därför viktigt att hjälpa barn att bevara en lämplig vikt, annars finns en  risk för deras framtida hälsa, säger Jennifer Baker.