Tiotusentals nya platser för syriska flyktingar

2:06 min

På uppdrag av FN:s flyktingorgan UNHCR leder Sverige arbetet med att hitta fler platser över hela världen för kvotflyktingar från Syrien. Nu står det klart att det första målet är uppnått. 21 stater har förbundit sig att tillsammans ta emot nästan 34 000 personer som är på flykt från Syrien.

Migrationsminister Tobias Billström är nöjd över de nya platserna.

– Därigenom kommer ett stort antal människor som i dag befinner sig sig i ett mycket utsatt läge i flyktingläger runt omkring Syrien, att kunna få en säker tillflyktsort, i någon stat, antingen inom europeiska unionen eller i andra delar av världen. Det känns rätt skönt och lyckosamt att det kommer att bli på det här viset, säger han.

Tobias Billström deltar i dag på UNHCR:s möte i Genève där ett dokument som berättar om de nya platserna ska redovisas. Sedan förra året leder Sverige en internationell arbetsgrupp, som i ett första steg har till uppgift att hitta 30 000 nya platser för syriska kvotflyktingar. Nu är det målet uppfyllt med råge, visar dokumentet, som Ekot redan har tagit del av.

21 länder runt om i världen är beredda att ta emot totalt 33 957 kvotflyktingar under hösten 2014 och nästa år. Därutöver tillkommer ett stort antal flyktingar, som USA har lovat att ta emot.

Tobias Billström lyfter bland annat fram Tyskland, som vill ge 20 000 personer ett nytt hem.

– Vi har arbetat mycket nära den tyska regeringen under många år i de här frågorna, så jag är väldigt glad över detta.

Vad finns det för garantier att de verkligen fullföljer åtagandena?

– Det är en fråga som alltid måste ställas. Men min förhoppning är att det här kommer att kunna verkställas på ett bra sätt, säger Billström.

Österrike, ett av de EU-länder som de senaste åren inte tagit emot några kvotflyktingar alls, förbinder sig nu att ge 1 500 syriska flyktingar ett hem. Det gläder Oskar Ekblad vid Migrationsverket, som är ordförande för den internationella gruppen.

– Det är naturligtvis extremt välkommet och väldigt positivt, hur man från rent humanitära överväganden kan tillskjuta så många platser till det här samarbetet, säger han.

Sverige åtar sig att ta emot 1 200 kvotflyktingar fråm Syrien, och migrationsminister Tobias Billström är fortsatt kritisk till att bara 14 av EU:s 28 medlemsstater säger ja till att bereda plats för kvotflyktingar.

– Jag är särskilt bekymrad över att det är lite av det vanliga gänget som ställer upp. Det hade varit väldigt välkommet om ett stort antal av de nya medlemsstaterna i östra Europa hade valt att gå in i det här.