Påve-möte om sexövergrepp

Påven Johannes Paulus har kallat ledarna för den katolska kyrkan i USA till ett möte i Rom för att diskutera den senaste tidens avslöjanden om sexuella övergrepp inom kyrkan.
Över hela USA riskerar 3.000 präster att åtalas för övergrepp på barn och flera av ärkebiskoparna inom den katolska kyrkan har anklagats för att ha försökt tysta ner skandalerna. Det gäller till exempel ärkebiskoparna i Boston och New York. Påven betecknade i förra månaden i indirekta ordalag de sexuella övergreppen som en mycket svår synd.