Ogräsmedel hotar grodor

Vanliga ogräsmedel kan vara en orsak till att groddjuren minskar världen över enligt en undersökning vid University of California i Berkeley.
Ett forskarlag vid University of California har funnit att det vanliga ogräsmedlet atrazine även i mycket låga doser kan göra han-grodor tvåkönade. Hangrodorna utvecklar både testiklar och äggstockar och i många fall fungerar inte testiklarna som de ska - något som gör det svårare för grodorna att fortplanta sig. Forskarnas hypotes är att ogräsmedlet atrazine omvandlar det manliga hormonet testosteron till östrogen.