#rasismiskolan

Politiker "Lärare behöver få mer kompetensutveckling"

1:52 min

Flera elever vittnar om att förväntningarna på kunskaper i svenska är lägre om man har mörkt hår och mörk hudfärg.

Forskningen visar att låga förväntningar ger sämre skolresultat. Från politiskt håll anser man att lärarna behöver mer kunskap om de här frågorna. Ibrahim Baylan är Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor.

– Jag kommer så väl ihåg en gång i tiden när jag började på ordinarie svenskundervisning, men det första jag fick höra var "eftersom du inte är född i Sverige så kommer du nog inte kunna nå mer än en trea", säger Ibrahim Baylan.

– Man kan givetvis bli ledsen över att det inte hänt mer. Att det fortfarande finns så pass mycket fördomar att man har lägre förväntningar på elever bara därför att de inte är födda i Sverige eller för att deras föräldrar inte är födda i Sverige. Fast resultaten visar på något annat, säger Ibrahim Baylan.

Han pekar på forskning från bland annat Skolverket som visar att alla elever oavsett invandrarbakgrund eller inte, och som går nio år i grundskolan, ligger jämlikt resultatmässigt. Därför är det viktigt att få bort fördomar och en okunskap som han ser fortfarande finns i skolan.

– Vi har ju föreslagit i våra budgetalternativ att vi ska satsa närmare en miljard på lärarna, varav en stor del ska gå till kompetensutveckling, säger Ibrahim Baylan.

Är det något ni vill öronmärka för just den här problematiken?

– Alltså, det vi föreslår är att lärarna själva ska förfoga över dessa resurser i betydligt större grad än i dag för att jag tror att utmaningarna ser väldigt olika ut, säger Ibrahim Baylan.

Även Moderaterna och Tomas Tobé som är deras utbildningspolitiska talesperson vill se mer fortbildning för lärare.

– Den politiska signalen måste vara att det här är inte acceptabelt utan vi förväntar oss att skolan behandlar alla elever lika, säger Tomas Tobé.

Som Ekot rapporterat tidigare har lärarförbunden varit kritiska till att regeringen satsar för lite. Att den regeringsutredning, som föreslog 650 miljoner åt skolan för att öka kunskapen om främlingsfientlighet och rasism, istället blev en satsning på 9 miljoner till Skolverket, tidigare i år.

– Ja, jag tror inte att den insatsen i sig löser detta. Utan detta är mer allvarligt än så och då måste vi ta ett större ansvar för det än att vi bara diskuterar om vi ska ha mer eller mindre fortbildning för lärarna, säger Tomas Tobé.

Men skulle inte 650 miljoner vara en sådan tydlig signal?

– Jag tror att det här är en del av skolans uppdrag och jag tror mer att det handlar om attityden och ledarskapet på skolan. Jag vet att det också finns många lärare och rektorer som är beredda att ta det, säger Tomas Tobé.