Privat sjukvård för 185 miljoner

Norrbottens landsting köpte under år 2000 privat sjukvård för 185 miljoner kronor vilket motsvarar 5 procent av landstingets budget år 2000. I hela landet köpte landstingen privat sjukvård för 9 procent av kostnaden för all sjukvård.