Kassan får inga nya pengar.

Regeringens vårproposition som lades fram igår innehöll inga extra pengar till länets försäkringskassa. Arbetsbelatningen på försäkringskassan i Norrbotten är väldigt hög och en del ärenden måste läggas åt sidan, enligt kassans direktör Henry Magnusson.
Antalet sjukskrivna i länet har ökat dramatiskt de senaste åren, från drygt 4400 personer 1998 till ca 11 000 idag. Samtidigt har Försäkringskassan i Norrbotten tvingats till neddragningar och hinner inte göra sitt jobb. Att det skulle komma pengar i vårpropositionen har man inte direkt flaggat för, säger Henry Magnusson. Men han betonar att ett resurstillskott verkligen behövs. I vårpropositionen pratas det visserligen en del om den ökade ohälsan i samhället. Det 11 punkters program som regeringen tidigare presenterat för att göra något åt problemet finns med. Men många av åtgärderna ska utredas mer eller skjuts fram till kommande budgetpropositioner. En del som nämns där är bra tycker Henry Magnusson, t ex att regeringen facket och arbetsgivarna börjat prata om vad man ska göra åt det ökade antalet sjukrivningar.