Klampning ska få bort vägfusket

2:31 min

Regeringens lagförslag om att polisen ska få använda däcklås, så kallad klampning, mot yrkestrafik som bryter mot trafikreglerna ser nu ut att få politiskt stöd från oppositionspartierna.

– Lägger regeringen fram en proposition, så kommer vi att stödja förslaget om klampning i riksdagen. Man vi kommer att vilja ha klampning så att inte lastbilarna kan köra iväg, trots att de inte har betalat sanktionsavgifter, säger Anders Ygeman, Socialdemokraternas trafiktalesperson.  

Hur tänker du då?
– Ja i regeringens förslag så ska lastbilens klampning kunna tas bort efter 24-timmar. Vi vill att lastbilen ska klampas till des att sanktionsavgiften är betald, säger Anders Ygeman.  

Annars råder det politisk enighet om att polisen ute på vägarna ska få ta bilnyklar, frakthandlingar och registreringsskyltar om det går att styrka att yrkesförare brutit mot yrkestrafiklagstiftningen. I sista hand ska också hjulen låsas om det finns risk för att sanktioner inte betalas eller att fel inte åtgärdas.

– Det jag vet att vi är överens om är att vi inte ska ha fusk när det gäller yrkestrafiken. Vi vill ha en sund konkurrens.  Inte minst för åkerierna emellan. Men vi vill också ha en bra arbetsmiljö för yrkestrafikanterna. Därför är det förslaget efterlängtat, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Oppositionspartierna vill att polisen ska kunna hålla kvar ett fordon tills dess att sanktionsavgiften verkligen är betald. Medan regeringen anser att en klampning ska begränsas till 24 timmer.  

– Därför att under 24 timmar ska de flesta av dem saker som man inte bör göra vara åtgärdade. Men det är också så att upp till 24 timmar då kan polismannen effektivt och smidigt själv fatta beslut. Ska det vara fler timmar, då krävs det åklagare och domstolsprövning, och då tappar man effektivitet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

– Om vi låser upp klampen efter 24 timmar, även om sanktionsavgiften inte är betald, då är det risk att åtgärden blir verkningslös, säger Anders Ygeman.

Den politiska enigheten gör att infrastrukturministern har stora förhoppningar om att lagrådsremissen, som läggs fram nästa vecka, inte ska möta några hinder.  

– Jag tycker naturligtvis att lagrådet ska se på det här som ett gott förslag så att det också kan bli ett förslag till riksdagen. För det här ingår som en del av en viktig del av att få bort fusket på vägarna, stärka konkurrenskraften, och det handlar egentligen om att få justa jobb på våra vägar, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

– Jag tycker det är bra att de lägger fram de här förslaget. Är det realistiskt att vi får en lagändring i mars 2015? Ja, det är i allra högsta grad realistiskt, säger Anders Ygeman.