Hästar inventeras i Hässleholm

HÄSSLEHOLM. Många hästar har dåligt skötta hovar och hagarna är leriga och söndertrampade efter vinterns översvämningar.
Kunskapen om att äga och sköta hästar hänger inte med i samma takt som antalet hästar ökar. Därför har Hässleholms kommun anlitat en hästvetare, hippologen Linda Stridsfält som ska inventera hästarna i Hässleholm kommun, för att reda ut vilka brister som finns. Hittills har hon inspekterat hälften av de omkring 2500 hästar som finns i kommunen. Linda Stridsfält har sett en del vanliga brister i skötseln. Efter vinterns stora nederbörd är det många hagar som är leriga och söndertrampade, stallen är ofta dåligt vädrade och hovarna ofta är dåligt skötta.