Vrak läcker olja norr om Sandön

1:29 min

Det oljeutsläpp som rapporterats norr om Gotska Sandön, kommer förmodligen inte från något fartygsutsläpp som skett helt nyligen utan troligen från ett vrak som rostat sönder.

Det rapporterar kustbevakningen.

enligt anders ekstrand, operativ ledare, kan det vara fartyget Immen som förliste 1977.

Positionen stämmer med den där Immen  gick till botten med  sammanlagt över 40 ton diesel och annan olja ombord.

Eftersom det är cirka 100 meter djupt där så innebär det att det inte finns mycket syre i vattnet och det har därför tagit så pass lång tid innan fartyget rostat sönder.

Kustbevakningens fartyg Triton från Gotland är på plats och har lagt ut utrustning för att försöka sanera.