Kritik mot Tunavallens framtida gräs – innehåller gifter

Miljöpartiet i Eskilstuna är kritiska till att konstgräset som ska läggas ut i höst innehåller gifter. Kultur- och fritidsnämndens ordförande vill nu utvärdera gräsets hälsorisker.

Det kommer kritik från Miljöpartiet i Eskilstuna mot det konstgräs som är tänkt att läggas ut på Tunavallen i höst. Robert Lindberg (MP), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, varnar för att konstgräset, som är billigare än det gräs av naturgummi som Tunavallen har nu, innehåller gifter från återvunna däck. Kritiken framförs i Folket och han säger till tidningen att han vill att man tar ett nytt investeringsbeslut.

Han får medhåll i kritiken från partikollegan Magnus Johansson (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden, som säger till Folket att det är oacceptabelt att man använder ett gräs som stadsbyggnadsförvaltningen själva fasat ut.

Mona Kanaan (S), ordförande i kultur-och fritidsnämnden, säger till Sörmlandsnytt att kultur- och fritidsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med ytterligare underlag om konstgräset för att kunna bedöma om det finns grund för ett nytt beslut.

– Vi som nämnd måste följa upp om det finns hälsorisker med det här gräset, säger Mona Kanaan (S).

Enligt henne har även Magnus Johansson (MP) ett ansvar eftersom han var med och minskade investeringsbudgeten för nämnden. Mona Kanaan anser att det är beklagligt om Magnus Johansson och stadsbyggnadsnämnden haft kunskap om konsekvensen av ett billigare gräs men inte fört fram det till kultur- och fritidsnämnden.

– Om även stadsbyggnadsnämnden har vetat om det här så är det beklagligt att vi inte fått information om vad konsekvenserna kan bli av ett billigare gräs, säger Mona Kanaan.

Ett eventuellt nytt beslut kan tas först vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september. Redan i juli skulle Tunavallen i Eskilstuna få nytt konstgräs, men eftersom upphandlingen överklagats blir gräset försenat och utläggningen är istället planerad till oktober.