Vattnet odrickbart i Valdemarsvik

1:37 min

Flera boende i Toverum utanför Valdemarsvik kan inte dricka sitt vatten eftersom det finns smittsamma tarmbakterier i vattnet. Boende anser att bakterierna kommer från soptippen några hundra meter bort, där kommunen lägger rötslam från reningsverken.

En familj som drabbats är Rolf och Britt Jangdin.

– Vi har våra misstankar fast kommunen säger att det inte kan vara så säger Rolf Jangdin.

I drygt 30 år har kommunen använt ett markområde i Toverum som avfallsanläggning. Men för några år sen krävde länsstyrelsen att kommunen skulle stänga och sluttäcka tippen. Kommunen beslutade då att köra dit en stor mängd rötslam från kommunens avloppsreningsverk för att kunna använda massan för sluttäckning av tippen.

Slammet ligger vidöppet och så fort det regnar rinner det ut en hel del förorenat vatten från slammet säger Rolf Jangdin.

– Det här ligger högst upp på soptippen på en tegelbädd och det gör att det rinner rakt ner och nu i våras när vi tittade rann det ut som svart tjära säger Rolf Jangdin.

Resultatet enligt Rolf Jangdin är att lakvattnet rinner rakt ner i marken och förstör grundvattnet i området. Sedan 90-talet gör kommunen återkommande kontroller av vattenkvaliten i brunnarna i området.

Kontrollerna visar att förekomsten av tarmbakterier blivit allt vanligare sedan 2011, alltså samtidigt som kommunen började lagra rötslam på deponin.

Den senaste kontrollen som gjordes för drygt en månad sedan på dricksvattnet hos paret Jangdin visar på nivåer långt över de högsta tillåtna gränsvärdena i dricksvattnet.

Men att det skulle finnas ett samband mellan rötslammet och bakterierna i grundvattnet tillbakavisar Thomas Örnberg Teknisk chef i kommunen.

– Det är osannolikt att det finns ett samband och det är därför vi säger att vi inte har något ansvar säger Thomas Örnberg.