Ny metod minskar kemikalier i odling

1:25 min

Institutet för jordbruk och miljöteknik, JTI, har utvecklat ett system som kan minska användning av kemikalier med upp till 70 procent för vissa odlingar. Det är i linje med striktare regler inom EU för kemikalieanvändning inom jordbruket.

Striktare regler inom EU för kemikalieanvändning inom jordbruket har drivit fram forskning för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

För att skydda grödorna mot insektsangrepp och svamp besprutas oftast hela fält med växtskyddsmedel. Men för grödor som odlas i rader, som raps, kan man hacka bort ogräset mellan raderna mekaniskt och bara bespruta grödan man vill skydda.

Mikael Gilbertsson är forskare på JTI visar en försöksodling av vårkorn i Borgeby utanför Lund.
- Här har vi då ett smalt band sprutat med kemikalier över spannmålsraden. Mellan raden har vi använt mekanisk bekämpning i stället. Vi har hackat med ett hackskär. Så har vi kunnat reducera kemikalieanvändningen med 70 procent.

För att metoden ska kunna användas storskaligt krävs moderna hjälpmedel som GPS eller kameror. Detta för att se till att traktorn sprutar och hackar på rätt ställe, fortsätter Mikael Gilbertsson.

– Det optimala hade ju varit att man bara sprutar på ogräsen. Det är kanske dit vi vill nå och det finns ju forskning på det. Men då har det varit små robotar som gått ut i fält och plockat upp ogräs, eller identifierat det och sprutat med ett bläckstråleliknande munstycke, säger Mikael Gilbertsson.