Facket på Komvux protesterar

Facket på Komvux i Falun protesterar mot kommunens planer på att kraftigt skära ner på Komvux verksamhet. Bland annat vill kommunen att privata aktörer skall konkurera om gymnasieutbildningen som i dag är den största delen av komvux verksamhet.
Falu kommun vill att komvux som länge dragits med stora problem i framtiden bara skall driva den verksamhet som lagen förskriver. Kommunen vill också genomföra stora förändringar i organisationen på Komvux. Men facket på Komvux är kritiskt till delar av kommunens förslag. Ulf Lindkvist som är representant för Lärarnas Riksförbund på Komvux säger att han tycker att förslaget om att lägga ut vuxengymnasieutbildningen på entreprenad strider mot regeringens riktlinjer på en samlad vuxenutbildning i kommunerna. Han tror att kommunens förslag leder till en alltför splittrad vuxenutbildning. Däremot tycker Ulf Lindkvist att en omorganisation på Komvux är nödvändig.