Landstinget köper mer privatvård

Landstinget Sörmland köpte privatvård för 131 miljoner kronor år 2000 vilket motsvarar 4,6 procent av den totala nettokostnaden. Det är en ökning sedan 1999 då Landstinget köpte vård för 95 miljoner kronor.
Mer än tio procent av den svenska sjukvården drivs i dag i privat regi. Det är en kraftig ökning sedan början av 90-talet då den privata vården var marginell. Det visar siffror från landstingsförbundet.