Tveksamt med kommundelning

Det är mycket tveksamt om Åker och Mariefred skulle klara sig ekonomiskt som egen kommun. Det säger kommunförbundets Björn Sundström, som utrett frågan. På måndagskvällen presenterades utredningen för ett fullsatt Folkets hus i Åker.
- En nybildad kommun Åker-Mariefred skulle få det väldigt svårt, både ekonomiskt och även demokratiskt eftersom orterna ser så olika ut. Han menar att Åker och Mariefred har mycket olika karraktär. Åker är den gamla bruksorten där folket röstar på socialdemokraterna och Mariefred som slottsstad där invånarna röstar borgerligt. Även om antalet invånare, befolkningsunderlaget, inte är något hinder skulle Åker och Mariefred inte klara samhällsplanering, service och vård, skola och omsorg skulle påverkas negativt, men framförallt skulle Åker och Mariefred inte klara sig ekonomiskt som ny kommun, menar Kommunförbundets Björn Sundström. Under våren och försommaren ska de politiska partierna ta ställning till utredningens resultat. Centerpartisten Torgny Jonsson som är kommunstyrelsens ordförande säger att han är tveksam till om det kan bli en folkomröstning till valet i höst som det pratats om tidigare. Men klart är, säger han, att det måste bli en folkomröstning innan det blir en eventuell kommundelning. Kommunsstyrelsen och kommunfullmäktige väntas under försommaren fatta beslut om det blir en folkomröstning. Den tidigare riksdagsledamot för centerpartiet, Gösta Karlsson, som är upphovsman till idén om en kommundelning i Strängnäs, lade förslag om en kommundelning i kommundelsrådet i Åker för 10 år sedan. - Resultatet var väntat, men jag trodde inte att de negativa effekterna skulle vara så starkt markerade i utredningen. Den enda fördelen, som Kommunförbundets utredare kan se med en kommundelning, är att demokratin kunde bli bättre och det är det grundläggande argument som Gösta Karlsson drivit. - Det stora problemet i samhället är det bristande intresset för det gemensamma, demokratin, det är andra krafter som fått utrymme. Det enda sättet att motverka det är att skapa mindre enheter. Jag har också under mina 55 år här i Mariefred blivit mer och mer övertygad om samhörigheten mellan Åker och Mariefred, säger Gösta Karlsson, som inte alls håller med om att skillnaden mellan Åker och Mariefreds karraktär är så stora idag och att det skulle utgöra något hinder.