Högskolerektor inte oroad

Högskolan Dalarnas rektor Leif Borgert är inte oroad över förslaget i regeringens vårbudget att omfördela statsanslaget till högskolornas grundutbildningsverksamhet. Detta trots att förslaget betyder att Högskolan Dalarna mister 17 miljoner kronor de kommande två åren. - Det får inga konsekvenser, säger Leif Borgert till Radio Dalarna.
Regeringen vill omfördela statsanslagen så att mer av pengarna i stället går till de skolor som lockat till sig flest studenter. Förslaget innebär alltså att Högskolan Dalarna mister 17 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 250 studentplatser. Men rektor Leif Borgert är inte oroad. Han säger att förslaget inte får några konsekvenser eftersom Högskolan fortsätter att växa och att högskolans budget redan är väl tilltagen och att det finns god marginal att klara en växande verksamhet trots minskade statsanslag.