Kraftigt höjda avgifter för domstolsmål

8:59 min

Ansöka om skilsmässa, konkurs eller göra upp en vårdnadstvist. Från och med i dag blir avgifterna i domstolen mycket högre än tidigare.

– Det här är en förfärlig avgift och förändring. Det blir ju en klassfråga att gå till domstol och stå upp för sina rättigheter. Skulle man till exempel bli kränkt på en stor nazistsida så kostar det 2800 kronor att gå till domstol och då är det max 5000 kronor man kan få som skadestånd. Innan höjningen, i går alltså, kostade det 450 kronor så det är ju en stor ökning.

Johan Linander är vice ordförande i justitieutskottet

– Avgiften har varit den samma sedan mitten av 90-talet och nu har man sett över vad som är rimligt. Vi i justitieutskottet har gått igenom de krav som domstolsverket ställt angående avgifter och det ska sägas att vi inte har gått med på de avgifter som domstolsverket kräver utan då stannat på lägre nivåer. Men det ska inte vara som så att någon går till domstol för ett mål som rör skadegörelse på en pryl som kanske kostar bara 200 kronor. Så det ska ju finnas en avskräckande effekt i och med höjda avgifter.

Anne Ramberg är generalsekreterare för Advokatsamfundet och tycker att det är rimligt med en höjning.

– Vi har ju väldigt låga avgifter i Sverige och det är rimligt att man är med och betalar för den service man får i samhället, så därför är det också bra att avgiften regleras. Det går inte att argumentera för att allt ska vara gratis. Men visst, det kan vara några mindre mål som inte kommer att tas upp i domstol. Men så måste det nog vara om större och viktiga mål ska kunna plockas upp och få de resurser som krävs.

Men Mårten Schultz är fortsatt kritisk.

– Man stänger ju dörren för den fattiga som till exempel vill gå till domstol efter att ha kränkts för nätet eller något liknande fall. I ett civiliserat samhälle ska det ju bli enklare att gå till domstol, inte svårare och dyrare.