Bättre kontroll av läkare

Nu ska lagen om läkemedelsregister ändras så att läkare som skriver ut vissa preparat hamnar i ett särskilt register.
Dom läkare som skriver ut narkotiska preparat och sk bensodiazepiner, en läkemedelsgrupp som är starkt beroendeframkallande, kommer att registreras varje gång. Orsaken är att regeringen och socialstyrelsen, nu vill ta tag i det faktum att många läkare idag okritiskt och utan kontroll skriver ut dessa preparat. Det säger Örjan Eriksson på socialstyrelsen till Radio Väst. Lagen kommer att träda ikraft den 1:a oktober och registret kommer bara att kunna användas av socialstyrelsens tillsynsenhet.