Ullenhag: Samhället måste vara öppet

25 min

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) debatterade integration med bland andra Christina Höj-Larsen (V).

– Integrationen har misslyckats när folk jag pratar med säger att "nej, jag är inte svensk, det tar fyra generationer", säger Erik Ullenhag.

Claudien Tuyisabe, som kallats Gotlands främste integrationsaktivist och är grundare av föreningen "Demokrati för barns framtid" fick frågan om vad han anser är lyckad integration.

– Här på Gotland har vi ett samarbete mellan myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer. Vi lyfter tillsammans integrationen genom att vara förebild och hjälpa nyankomna att komma in i samhället, bland annat inom arbetsmarknad och skola. Vi är ute för att hjälpa nyanlända med läxhjälp, de får hjälp med språket, eller med simlektioner. Det behövs extra tid för att få betyg för vissa. Vi försöker skapa mötesplatser i idrotten, säger Tuyisabe.