Vrakriket längs kusten ska utnyttjas bättre

1:39 min

Just nu sitter Malcolm Dixelius i Böda på norra Öland och funderar på hur Kalmar län skulle kunna dra nytta av den stora skatt som vilar under ytan, i det som kallas ett världsunikt vrakrike. Han har länsstyrelsens uppdrag att utreda förutsättningarna.

Malcolm Dixelius arbetar bland annat med undersökningarna av skeppet Mars. Parallellt med det samlar Malcolm Dixelius information till en förstudie på uppdrag av länsstyrelsen, som vill veta mer om hur Kalmar län kan utnyttja vraken längs Kalmar läns kuster.

Skatten är nämligen mer än underutnyttjad, menar Malcolm Dixelius:

– Underutnyttjad är bara förnamnet. Jag skulle vilja säga att Kalmar län, vattnen kring Öland och Kalmarsund, förmodligen är världens rikaste outnyttjade sådan skatt.

Bevis på detta är enligt Malcolm Dixelius det stora intresse som finns kring vraken, inte minst kring den pågående undersökningen av skeppet Mars, som exploderade och sjönk utanför Ölands norra udde 1564. Vraket återfanns under sommaren 2011.

Nu hoppas han att förstudien kan väcka idéer och att den leder fram till saker som man kan genomföra på kort sikt:

– Till exempel att öka dykning på vrak, och använda olika former av högteknologiska sätt att visa på havets botten. Inte bara att vi kan filma det här bättre än tidigare, man kan också göra digitala modeller och till och med printa ut hur vraken ser ut under vattnet på speciella 3D-maskiner.

– Vi vet av erfarenhet att väldigt många människor är nyfikna på vad som finns på havets botten.