Allt fler ungdomar säger nej till alkohol

2:05 min

Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 är nu den lägsta på över 40 år. Mindre än hälften av 15-åringarna har druckit alkohol under det senaste året. Däremot ligger användningen av narkotika på en oförändrad nivå.

Ända sedan 1971 har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) varje år undersökt niondeklassarnas drogvanor. Resultat från den senaste enkäten presenteras i Almedalen i dag. Och den sjunkande konsumtionen av öl, vin och sprit bland unga håller i sig. 46 procent uppger att de har druckit alkohol någon gång under det senaste året.

– Vi ser en långsiktig trend till en nedgång. Färre elever svarar att de har druckit alkohol det senaste året. I årets mätning är det faktiskt den lägsta sedan vi började mätningarna, och det är en mätperiod som har pågått sedan 1971. För 15 år sedan låg det på över 80 procent, så det har skett en jättestor nedgång, säger CAN:s direktör Håkan Leifman.

Även den ålder när man dricker sig full första gången stiger, visar CAN:s senaste undersökning. 7 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de har varit berusade vid 13 års ålder. Det är den lägsta andelen hittills, och ett mycket glädjande resultat, enligt Håkan Leifman.

Att alkoholkonsumtionen minskar har flera orsaker, tror han. Det kan bero på drogförebyggande insatser, ett ökat hälsomedvetande och att ungdomar umgås på andra sätt.

- Många sitter hemma tillsammans med kompisar, eller kommunicerar på något sätt med dataspel, säger han.

Andelen elever i grundskolan som använt narkotika ligger, enligt CAN, på en stabil nivå. 8 procent av niondeklassarna svarar att de någon gång har använt narkotika. Bland elever i årskurs 2 på gymnasiet, som sedan 2004 ingår i undersökningen, har andelen som använt cannabis minst 20 gånger ökat. Andelen är nu upp i 3,4 procent.