MP: Ekologisk odling ska rädda Östersjön

1:26 min

Miljöpartiet vill få fler lantbrukare att stalla om till ekologisk odling. Det är ett av förslagen som ska rädda Östersjöns miljö.

Följ Sveriges Radio i Almedalen direkt 

– Miljöpartiet föreslår krafttag för att rädda Östersjön mot det stora hot som är kring de syrefattiga bottnarna är. Det är att vi tillsammans måste säkerställa att jordbruket fortsätter att minska sina läckage av näringsämnena, alltså övergödningen av Östersjön, säger språkröret och fortsätter:

– Vi vill gå in med 200 nya miljoner per år för att hjälpa till i den omställningen. Vi dessutom via konsumtionen, det vill säga den mat vi äter själva och som vi beställer in till skolor och inom det offentliga, att den maten i stor utsträckning ska vara ekologiskt. Därför att det stärker den här reformen som minskar övergödningen av Östersjön.  

På den välbesökta presskonferensen med utsikt över Visby och havet, höll de bägge språkrören upp ett rör med botten-prov taget i havet utanför.  Bottendöden är omfattande och där kan inte längre något liv finnas säger Åsa Romson.

Förutom 200 miljoner kronor per år som ska tas från landsbygdsprogrammet, ska också en skatt på konstgödsel återinföras enligt miljöpartiets förslag. Målsättningen är också att hälften av all offentlig konsumtion av mat ska vara ekonlogisk och sex år, 2020.

Åsa Romson anser att Sverige i högre grad ska vara ett föregångsland i samarbetet med andra länder:

– Sverige har ju den längsta kusten och vi har dessutom stora möjligheter, därför att vi har redan ett ganska miljö-bra jordbruk, som kan hitta metoder som man också kan sprida till andra länder. Det här vill vi se till att det fortsätter och reformeras. Under Alliansens tid har man istället slagit av på takten så att omställningstakten till ekologisk minskar i det svenska jordbruket och det går ju åt fel håll.