Om införandet av nioårig skolplikt

29 min

Serien "Skola i omvandling" gav 1959 en historisk bakgrund till skolans omvandling. Bland annat diskuterades hur utbildningen behövde förändras för att eleverna skulle uppfylla de krav den moderna tekniken ställde i arbetslivet.