Avlägsen rest rustar tibetaner

1:35 min

Människor i Tibet har en särskild genvariant som gör att de bättre än andra klarar att leva på hög höjd med tunn luft. Ett internationellt forskarlag har funnit ett överraskande svar på var genen kommer från.

På den tibetanska högplatån på över 4 000 meters höjd är syrehalten 40 procent lägre än vid havsytan. Folket som levt här i årtusenden klarar den tuffa miljön och den tunna luften betydligt bättre än människor som flyttat till området senare.

Tibetanerna har en särskild genvariant som gör att deras kroppar inte tillverkar så mycket hemoglobin i de röda blodkropparna när syrehalten i luften är låg. Det minskar risken för hjärtsjukdomar.

Forskare har nu kommit på var höghöjdsgenen kommer från. Den finns nämligen också hos Denisovamänniskan. Det är en människosläkting som precis som neandertalarna levde sida vid sida med oss Homo sapiens för runt 40 000 år sedan, och som vi fick barn med visar spår i vår arvsmassa. Men det verkar som att nästan bara tibetanerna fått den särskilda syreupptagningsgenen från Denisovamänniskan.

Mattias Jakobsson är professor vid Uppsala universitet och forskar om människans evolutionära historia. Han beskriver upptäckten som "extremt spännande".

– De har hittat en specifik bit av Denisovamänniskans gener hos en nu levande grupp människor, tibetaner, som lever i en väldigt speciell miljö. Jag skulle säga att detta är ett av de bästa och första konkreta exemplen på en anpassning till en lokal miljö som beror på en mix med en "arkaisk" form av människa, säger Mattias Jakobsson.

Referens: Huerta-Sánchez E. et al, Altitude adaptation in Tibetans caused by introgression of Denisovan-like DNA, Nature 3 juli 2014, doi:10.1038/nature13408 )