Burkaförbud kan bli valfråga för SD

2:35 min

Sedan Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna i Strasbourg igår gett till klartecken till förbud mot att bära burka på allmän plats har frågan fått ny aktualitet i både Norge och Danmark.

Också Sverigedemokraterna säger att de är beredda att göra burkaförbud till en valfråga.

Europadomstolens utslag kom sedan en fransk kvinna överklagat det rådande förbudet i Frankrike mot att täcka ansiktet.

Domstolen avslog hennes överklagande med motiveringen att man i ett demokratiskt samhälle inte ska kunna uppträda med ansiktet dolt.

Domstolen hävdar att förbudet inte är i strid med religionsfrihet eller andra mänskliga rättigheter.

En som varit snabb att ta till sig Europadomstolens okej till burkaförbud är den norska stortingsledamoten Mayzar Keshvari som representerar Fremskrettspartiet.

– Ett plagg där man skyler sitt ansikte hör inte hemma i en demokrati som Norge, säger han. 

– Är det ett stort problem i Norge att det är många som går i burka och niqab ?

Jag har inga exakta tal. Det är först och främst en viktig fråga. För att man ska känna sig säker i det offentliga rummet, så är det ett minimikrav att man ska kunna se ansiktet på varandra, säger Mayzar Keshvari.

Också i Danmark har Europadomstolens utslag fått stor uppmärksamhet. Dansk Folkepartis Pia Kjaersgaard säger till Jyllandsposten att hon tycker att det är hög tid för ett burkaförbud också i Danmark.

Här i Sverige har regeringen Reinfeldt hittills tagit avstånd från ett generellt förbud, och det finns i nuläget inga planer på att ta upp frågan igen säger källor inom partiet idag.

Enligt Skolverket har enskilda skolor rätt att förbjuda burka och niqab när rektor gör bedömningen att bärandet av dessa skulle äventyra säkerheten under lektionerna, exempelvis i kemiundervisningen.

Det har dock aldrig varit någon stor fråga enligt Skolverket. 

Sverigedemokraterna är det parti som pläderat hårdast för ett förbud och partisekreterare ser Europadomstolens utslag som en möjlighet att väcka liv i frågan igen.

– Jag tror det vore bättre att man har en lag som alla kan luta sig tillbaka mot. Öppnar man upp för olika lokala tolkningar så kommer det att innebära att man inte har någon enhetlighet. Det är viktigt att man i vårt samhälle visar vem man är, säger SD:s partisekreterare Björn Söder.

– Kommer det att bli en valfråga ?

– Jag tror det kommer att finnas med. För oss är det en självklarhet, och det har funnits med en tid att vi vill verka för att Sverige inför ett sånt här förbud.