Rinkaby

Utemuseer ska berika sandmarker

1:25 min

De Sydsvenska sandmarkerna tillhör norra Europas artrikaste biotoper. Som en del i projektet Sand Life ska nu därför tolv nya utomhusmuseer öppna upp, de flesta i Skåne.

Syftet med utemuseerna är att informera allmänheten om sandmarkernas värden och det rika växt- och djurliv som finns där. Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar har tillsammans med Kristianstad Vattenrike och Lunds universitet fått 70 miljoner kronor från EU för att återställa några av de mest värdefulla markerna i södra Sverige, under sex års tid.

Sanddyner och sandfält vid kusterna och i inlandet har under de senaste 100 åren planterats med barrträd eller främmande arter. Idag finns få öppna sandmarker och även dessa håller på att växa igen.

De första två museerna uppförs på Rinkaby skjutfält och i Friseboda naturreservat. Ett 3,2 ton tungt monument finns nu vid skjutfältet i Rinkaby. På det finns information om det unika naturlivet, både i text bild och ljud. Med hjälp av QR-koder och en smartphone kan du till exempel lyssna på hur en trädlärka låter.

– Det finns en lång lista mer arter som är hotade och som behöver de här öppna sandmarkerna. Som här på platsen, om man tittar ner mot havet, så blommar det fint med backtimjan och sandnejlika, berättar Karin Hernborg som är ekolog i biosfärområdet Vattenriket. 

Det har redan varit guidade turer i Rinkaby och det kommer att ges flera sådana på flera andra utemuseer under sommaren. Information om turerna går att hitta på länsstyrelsernas och projektets hemsidor framöver.