Öppna förskolor kan läggas ned

Planerna på att lägga ner de öppna förskolorna i Roma, Slite och Fårösund väcker protester bland föräldrar.
De öppna förskolorna är en frivillig verksamhetet för kommunen som räknar med att kunna spara uppemot 300 000 kr. Men bland annat föräldrar i Fårösund vädjar till barn- och utbildningsnämnden att låta den öppna förskolan som utnyttjas av ett 20-tal familjer, få finnas kvar. Barn- och utbildningsnämnden väntas fatta beslut i frågan vid sitt nästa sammanträde.