Stim polisanmäls av medlemmar

2:23 min

Tonsättarnas upphovsrättsorganisation Stim polisanmäls av medlemmar. Stims årstämma i maj var den bråkigaste i modern historia. En grupp medlemmar motionerade mot styrelsens ansvarsfrihet, och nu fortsätter alltså konflikten, med en polisanmälan.

Bakom polisanmälan står två av Stims medlemmar. Den ena är den väletablerade textförfattaren Susanne Wigforss som varit ansluten till Stim sedan 80-talet. Hon har under nästan en månad försökt få ta del av en komplett medlemsförteckning men inte fått det.

Wigforss ville komma i kontakt med några av de andra knappt 500 röstberättigade medlemmarna för att framföra kritik mot hur den ekonomiska föreningen styrs. Föreningen omsatte ifjol 1,6 miljarder kr, men Wigforss kände sig motarbetad från dag ett och fick efter knappt en månad nog av Stims svar på hennes begäran.

– De hade ingenting, de kunde bara efter semestern, de hade inget register och det var allt möjligt. Då gick jag upp tillsammans med en annan medlem till kansliet och enligt lagen om ekonomiska föreningar så ska ju en medlemsförteckning finnas tillgänglig där. Då visade de sig att de inte hade någon utan det tog 40 minuter för dem att presentera någon slags adresslista och den hade inte heller alla de uppgifter som lagen föreskriver, säger Susanne Wigforss.

Alfons Karabuda är tillförordnad vd och säger att man handlat korrekt: 

– Nu har inte jag sett någon polisanmälan, men att man inte har fått se medlemsregistret stämmer ju inte eftersom den frågeställare som bad att få titta på medlemsregistret kom till Stim och fick titta genom en pappersutskrift.

Inte ok enligt expert

Enligt anmälarna saknades dock väsentliga uppgifter och flera namn på listan, bland annat upptäckte en av anmälarna att han inte fanns med på listan. Stims förklaring är att listan var två månader gammal och saknade uppgifter om nya medlemmar, men så får det inte gå till, enligt Göran Olsson som är expert på ekonomiska föreningar.

– Nej det är inte ok utan det här medlemsregistret ska vara uppdaterat. Det är ju liksom själva poängen med registret att var och en, medlem som ickemedlem, när som helst ska kunna knalla upp till föreningens kontor och begära att få se en aktuell medlemsförteckning. Så står det i lagen och det är man skyldig att följa, säger Olsson.

Susanne Wigforss har också begärt att få en kopia på medlemsförteckningen eller att få skriva av den, men det går inte Stim med på.

– Man ville ha en kopia på det här registret för att själva då, jag vet faktiskt inte vad man ville göra, men jag antar kanske direktkontakt. Jag vet inte om man vill ha någon slags information eller kanske sälja något, det har jag ingen aning om och det vill jag inte spekulera om, säger Karabuda och fortsätter:

– Det vi gjorde då från Stim var att ta kontakt med våra röstberättigade medlemmar för att höra hur de ställer sig, om de vill att vi lämnar ut det här registret till en tredje part. Entydigt hittills har vi fått svar där man absolut inte vill att vi lämnar ut kopian. Flera medlemmar har till och med sagt att de skulle lämna Stim om föreningen lämnade ut registret.

Karabudas uttalande och utskicket från Stim gör flera av föreningens medlemmar upprörda. 

– Det är klart att alla svarar nej om man får en fråga om man ska lämna ut deras personuppgifter till en "tredje part". Stims ledning vet ju mycket väl att det inte är någon tredje part utan en medlem säger, Tommy Kaså som motionerade mot styrelsens ansvarsfrihet på årsstämman i maj.

Anklagas för att medvetet vilseleda medlemmar

Susanne Wigforss anklagar också Karabuda för att försöka vilseleda medlemmarna och hindra att kritiken mot styrelsen, där han själv sitter, når ut. Hon tycker att den interna informationen som Karabuda står bakom är vilseledande.

– Den är ju helt vilseledande. Att påstå att en tredje part begärt att få ut medlemmarnas namn är en ren lögn, säger Wigforss. Det är en vanlig medlem, jag är röstberättigad medlem, som gjort en oskyldig begäran att på kansliet få ta del av en medlemsförteckning. Det är allt det gäller. 

För Alfons Karabuda är det en fråga om att skydda medlemmarnas integritet, man får därför inte heller skriva av förteckningen säger Karabuda:

– Det är ju ungefär samma sak som att ta en kopia, utan det handlar om att få se uppgifterna. Men att göra det till ett register som man ska använda för sin egen verksamhet, det vill inte våra medlemmar säger Karabuda.

Tolkar lagen fel enligt expert

Att enskilda inte skulle få skriva av medlemsförteckningen är helt fel menar Olsson, expert på ekonomiska föreningar.

– Det är ju förfärligt, för då plötsligt gör man det till en fråga om personlig integritet och det är inte det som är syftet. Här sätter sig föreningslagen faktiskt över datalagstiftning och skyddslagstiftning. Man är skyldig att ha den här förteckningen och man ska inte fråga medlemmarna. Det finns en straffsanktionerad skyldighet, säger Olsson.

– Man får mycket väl ta med sig papper och penna och skriva av förteckningen. Annars är det nämligen ingen poäng med detta. Det kan ju vara så att man vill ta kontakt med medlemmar och då måste man ju få med sig någon form av information, säger Olsson.

Susanne Wigforss vill nu att polisen undersöker hur Stim agerat.

– Det här började som en oskyldig förfrågan att få se vilka som är medlemmar i Stim, men nu är jag förbannad och känner mig kränkt. Jag kände mig behandlad som en brottsling när jag var uppe på kansliet. Enligt lagen behöver jag ju inte ens ange nåt skäl för att få se uppgifterna. Jag undrar, vilka företräder Stim egentligen?