Godare dricksvatten i Fårösund

Det kommunala dricksvattnet i Fårösund ska bli godare. Tekniska förvaltningen vill borra efter bräckt vatten som ersättning för vattnet som idag kommer från Hau träsk. Det nuvarande vattnet är inte farligt, men smakar inte riktigt gott.
Nu vill tekniska förvaltningen borra fyra nya brunnar där man ska rena bräckt vatten som rinner in från Östersjön. Reningen sker med en membranfilteranläggning som är samma metod som används för att rena vatten ombord på flygplan och i arabländerna. Innan borrningarna börjar ska det bli ett samrådsmöte med de boende i Bunge. Sedan tar det ett år tills det kommunala vattnet vattnet för Fårösundsborna smakar bra igen.