Missnöje med Knivsta centrum

Trots att det sedan början av 90-talet funnits planer på att göra om Knivstas centrum så är området runt stationen till stora delar fortfarande obebyggt och förfallet. Nu kräver många Knivstabor att något görs.
- Skräpigt, med trasiga bilar som står överallt. - Fruktansvärt fult. Det är några av de saker som Knivstaborna har att säga om sitt centrum, där inte mycket hänt de senaste åren. Den nyligen nedlagda sågen mitt i samhället har ökat behovet av att rusta upp området, men för att bygga bostäder på sågområdet krävs förändringar i detaljplanen.