Ydres gymnasister i topp

I Ydre går 93 procent av eleverna ut gymnasiet med slutbetyg inom fyra år efter det att de börjat gymnasiet och det är flest i landet, det visar statistik från Skolverket.
Enligt Ydres skolchef Rolf Lindahl beror det goda resultatet bland annat på att politikerna de senaste tio åren har satsat på skolan med pengar till exempelvis speciallärare. Ordföranden för Ydres Barn- och Utbildningsnämnd Sven-Inge Karlsson (c) tror att små klasser och stor lärartäthet i Ydres grundskola har bidragit till det goda resultatet på gymnasienivå. Sämst resultat i länet visar Vadstena kommun med 62 procent färdiga gymnasister fyra år efter gymnasiestart.