Hampaåtal avgörs av EU

Tre personer på Gotland har delgivits misstanke om brott, efter att ha odlat hampa på ön förra året. Åtskilliga ton hampa som tagits i beslag av polisen ligger gömda i väntan på besked om hur det blir med åtal.
Nu är också analysresultaten klara av proverna som visar hur höga halterna var av det narkotiska ämnet THC. Analysresultaten visar att hampan innehöll 0,1 procent av det narkotiska ämnet THC, vilket är under EU:s gräns och godkänt enligt den gällande EU-lagstiftningen - men kriminellt enligt svensk lag. Narkotikapolisen Fredrik Persson säger ändå att ett åtal mot de gotländska odlarna kan dröja - för ännu är det inte klart vilken lagstiftning som skall användas - den svenska eller den europeiska: