Få intresserade av skog

För att klara utvecklingen i framtiden måste nu skogsindustrin rekrytera fler unga akademiker.
Skogsindustrin har fått stå tillbaka för IT-branschens utveckling de senaste åren och tillsammans med kommun och skola kommer nu därför företag inom pappers- och skogsindustrin att satsa på ett samarbete och bättre marknadsföra skogsindustribranschens yrken och utbildningsmöjligheter. Allt fler väljer att läsa vidare efter gymnasiet idag, men skogs- och skogsmiljöfrågor lockar inte till vidare studier vilket enligt Björn Cruse, professor vid Campus Norrköping, kan bero på att många felaktigt tror att kunskapsnivån inom pappers- och skogsindustrin är lägre än inom telecombranschen.